• Lektoriranje prevodov pred tiskom ali objavo

  Že prevedeno besedilo nam zaupajte v podroben pregled.

  Poleg pravopisne in slovnične pravilnosti ter slogovne primernosti preverimo tudi prevodno ustreznost besedila v ciljnem jeziku: angleščini ali slovenščini. Prevod popravimo in izpopolnimo na podlagi izvirnika.

  Takojšen informativen izračun

 • Lektoriranje slovenskega jezika

  Za slovnično brezhibno in slogovno dovršeno besedilo z usklajenim izrazjem.

  Lektoriranje letnih poročil, člankov, navodil za uporabo, priročnikov, sporočil za javnost, diplomskih in magistrskih nalog, doktorskih disertacij. Na zahtevo izdamo potrdilo o lektoriranju in predložimo kopijo diplome lektorja.

  Takojšen informativen izračun

Lektoriranje že izdelanih prevodov

Če imate že prevedeno besedilo in niste prepričani o kakovosti prevoda, ga pri nas pozorno pregledamo in popravimo ter izpilimo slog.

Lektoriranje prevoda je še posebej priporočljivo, če je vaše besedilo namenjeno tisku, poslovnim partnerjem ali objavi na internetu.


Zahtevajte ponudbo za lektoriranje prevoda.


Lektoriranje slovenskih besedil

Svojo ciljno publiko nagovorite s premišljeno pripravljenimi besedili, v katerih so informacije podane na jasen način in v katerih ni slovničnih, pomenskih in faktografskih napak, dvoumnosti in nesmislov.


Zahtevajte ponudbo za lektoriranje slovenskega besedila.