Obvladamo številna področja:

Marketing, odnosi z javnostmi, promocija, pospeševanje prodaje

 • prevodi sporočil za javnost
 • prevodi medijskih objav in klipingov
 • prevodi promocijskih in prodajnih gradiv
 • prevodi opisov izdelkov
 • prevodi govorov
 • prevodi sloganov

Informatika, računalništvo, telekomunikacije, fotografija

 • lokalizacija uporabniških vmesnikov
 • prevodi uporabniških priročnikov
 • prevodi pomoči
 • prevodi strokovnih člankov
 • prevodi predstavitvenih gradiv
 • lokalizacija spletnih strani

Energetika, strojništvo, elektrotehnika, gradbeništvo

 • prevodi strokovnih člankov
 • prevodi tehničnih listov in dokumentov
 • prevodi raziskav in študij
 • prevodi spletnih strani
 • prevodi poročil in elaboratov
 • prevodi predstavitvenih gradiv (katalogov, brošur, oglasov)

Posel, ekonomija, finance, pravo

 • prevodi dopisov
 • prevodi poslovne, projektne in razpisne dokumentacije
 • prevodi letnih, finančnih, poslovnih in statističnih poročil
 • sodno overjeni prevodi potrdil, pooblastil, pogodb, izpiskov

Turizem, potovanja, gostinstvo, hotelirstvo in nastanitve, šport in prosti čas

 • prevodi brošur, katalogov, zgibank, knjižic, vodnikov
 • prevodi jedilnih listov
 • prevodi predstavitvenih spletnih strani

Arhitektura, oblikovanje

 • prevodi katalogov
 • prevodi strokovnih in predstavitvenih člankov
 • prevodi smernic in študij
 • prevodi člankov iz tujega tiska
 • prevodi spletnih strani

Ekologija, varovanje okolja, trajnostni razvoj

 • prevodi strategij, izvedenskih mnenj
 • prevodi trajnostnih in okoljskih poročil
 • prevodi vseh vrst besedil s področja ekologije, varovanja okolja in trajnostnega razvoja

Izberite profesionalne prevajalce
Naročite brezplačen testni prevod

Zahtevajte ponudbo