Posvetimo se najmanjšim podrobnostim

Vrhunsko prevajanje je zahtevno delo

Prevajanje je večplastno delo, pri katerem je treba pogosto iz izvirnega v ciljni jezik poleg pomena in sporočila besedila prenesti tudi čustveni naboj.

Lastnosti dobrega prevajalca

Prevajalsko delo od prevajalca zahteva izvrstno poznavanje obeh jezikov, kultur in obravnavane tematike. Če temu dodamo še izostren čut za izražanje, sposobnost razločevanja subtilnih pomenskih odtenkov in prirojeno natančnost, smo že povsem blizu definiciji dobrega, profesionalnega prevajalca.

Strokovno znanje, delovne izkušnje, razgledanost, vedoželjnost, predanost delu in odgovornost so torej tisto, kar loči profesionalnega prevajalca od "ljubiteljskega jezikoslovca".

Visoka kakovost prevoda ni stvar naključja

Pri prevajanju črpamo znanje in strokovno izrazje iz zanesljivih in preverjenih knjižnih in spletnih virov.

Za morebitna dodatna pojasnila se vedno posvetujemo z naročnikom in zunanjimi strokovnjaki na danem področju – ničesar ne prepustimo naključju.

Vsak prevod v angleški jezik pregleda usposobljen domači govorec angleškega jezika, ki poskrbi, da se besedilo bere povsem naravno.

Uporabljamo orodja za računalniško podprto prevajanje, ki omogočajo enotnost terminologije znotraj besedila in med različnimi naročili, hitrejšo izvedbo naročil in nižjo končno ceno za naročnika, saj se povsem enaki segmenti besedila obračunajo samo enkrat.


Zahtevajte ponudbo