Splošni pogoji

 1. Vse navedene cene so brez davka na dodano vrednost, razen če je navedeno drugače. Plitta je zavezanec za DDV.

 2. Obračunska enota je ena stran, kar je 250 besed, razen pri dodatnih storitvah, ki se obračunavajo na uro (60 min.).

 3. Če je besedilo za prevod v elektronski obliki, primerni za urejanje, se pri obračunu obsega naročila upošteva izvirnik. Če je besedilo za prevod na papirju ali sliki, se upošteva število znakov v prevodu. Če je besedilo za prevod v formatu PDF, na sliki ali papirju, se zaradi pretvorbe v ustrezno elektronsko obliko osnovna cena iz cenika poviša za 20 %. Oblikovanje prevoda po izvirniku se obračuna po ceniku.

 4. Vse prevode pred dostavo naročniku dodatno lektoriramo, cena lektoriranja je že všteta v osnovno ceno prevoda.

 5. Vsi časovni roki (ekspresni prevod ene strani v eni uri, prevod v 24 urah), navedeni v naši ponudbi, veljajo za delovne dni med 8. in 15. uro. Poizvedbe, povpraševanja in naročila, prejeta po 15. uri, se obdelajo naslednji delovni dan. Delovni čas je od 8. do 16. ure vsak dan razen ob sobotah, nedeljah in praznikih. Delo čez konec tedna po dogovoru.

 6. Dodatek za nujnost pri ekspresnih prevodih je +50 % na osnovno ceno iz cenika. Ekspresni prevod je prevod ene (1) strani na uro od trenutka prevzema naročila. Dodatek za nujnost pri prevodih v 24 urah je +30 % na osnovno ceno iz cenika. Dnevna norma enega prevajalca je običajno pet (5) strani, dnevna norma enega lektorja pa deset (10) strani. Za delo čez konec tedna se osnovna cena poveča za 30 %. Dodatek za nujnost se dogovori z naročnikom pred prevzemom naročila.

 7. Za točen izračun cene pripravimo brezplačno ponudbo na podlagi gradiva, ki nam ga pošlje potencialni naročnik. Ponudbo pripravimo in odpošljemo še isti dan, razen če iz objektivnih razlogov to ni mogoče, npr. zaradi prekinjene internetne povezave, težav z računalniško opremo ali višje sile.

 8. Naročnik lahko naročilo brez stroškov prekliče eno (1) uro po naši potrditvi naročila, ki jo naročnik prejme po elektronski pošti. Če naročnik naročilo prekliče pozneje, se zaračuna že opravljeno delo do trenutka preklica.

 9. Rok za pritožbe je osem (8) dni po datumu opravljene storitve. Zavezujemo se, da bomo v tem roku vse morebitne zahtevke obravnavali in reševali na lastne stroške.

 10. Testni prevod z enako tematiko opravimo samo enkrat za istega naročnika. Pridržujemo si pravico do zavrnitve opravljanja testnega prevoda, če obstaja verjetnost, da sestavek za testni prevod ni del daljšega besedila. Naročnika v tem primeru pozovemo, da predloži celotno besedilo na vpogled. Ponudba za brezplačen testni prevod ne velja za kratke samostojne sestavke, npr. povzetke, slogane, in ne velja za fizične osebe.

 11. Za pravne osebe je rok za plačilo (valuta) osem (8) dni po datumu računa, razen če je dogovorjeno drugače. Plačilo storitev za fizične osebe se opravi po predračunu, izdelek se fizični osebi preda po prejetem plačilu.

 12. Po plačilu opravljene storitve vse avtorske in materialne pravice pripadajo naročniku. Do plačila storitve je izdelek last podjetja Plitta.

 13. Vsa gradiva, osebne in kontaktne podatke naročnika bomo varovali v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in jih ne bomo razkrivali nepooblaščenim ali tretjim osebam.

Na vrh strani