Kaj lahko kot naročnik storite za boljši prevod:

Izdelavi prevoda namenite dovolj časa

Verjetno se vam je že zgodilo, da vam je za prevod daljšega, skrbno premišljenega besedila ostalo le nekaj dni časa. Naglica pa je največja sovražnica natančnosti. Kontaktirajte nas, da skupaj vnaprej izračunamo, koliko časa bo potrebnega za izdelavo kakovostnega prevoda, ki bo izpolnjeval vse vaše zahteve in želje. Dober prevajalec na dan prevede od 4 do 7 strani.

Prevajalcu pošljite referenčno gradivo

Pri prevajanju se v veliki meri opiramo na spletne in knjižne vire ter kakovostne obstoječe prevode. Prevajalcu povejte, katera gradiva so po vašem mnenju zanesljiva in priporočljiva, da bo kakovost končnega izdelka na zahtevani ravni.

Bodite na voljo za vprašanja in pojasnila

Ker naročnik najbolje pozna svoje področje in pripadajočo terminologijo, je s svojim znanjem v neprecenljivo pomoč prevajalcu. Po prejemu prevoda podajte povratno informacijo. Vsaka povratna informacija je dobrodošla, saj prevajalcu omogoča izpopolnitev njegovega izdelka.


Zahtevajte ponudbo